TeamGroup Director
Prof. Zhongwen Guo


Major Inverstigator Dr. Feng Hong

Dr. Haipeng Qu

Dr. Yongguo Jiang

Dr. Jinfeng Dou

Dr. Lijie Ren


Graduate  Students 
Hanjiang Luo

Ying Guo

Xiaohui Yang

Song Xie

Tijiang Shan

Zongke Jin